نوع خبر 
 
آبان ماه 98
 اولین کنفرانس بین المللی تدبیر علوم کشاورزی منابع طبیعی جغرافیا و انرژی پاک
اولین کنفرانس بین المللی تدبیر علوم کشاورزی منابع طبیعی جغرافیا و انرژی پاک ۱۵ آبان برگزار می شود.
شنبه 16 شهريور 1398  9:15
آبان ماه 98
 چهارمین بزرگداشت روز جهانی GIS
چهارمین بزرگداشت روز جهانی GIS ۱۴ آبان برگزار می شود.
يکشنبه 10 شهريور 1398  8:12
آبان ماه 98
 اولین همایش ملی فرصت ها و چالش های پیش روی دریای خزر
اولین همایش ملی فرصت ها و چالش های پیش روی دریای خزر (با تکیه بر رژیم حقوقی، سیاسی و امنیتی، شیلات و محیط زیست، اقتصادی) آبان برگزار می شود.
شنبه 9 شهريور 1398  8:2
مهر 98
 سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی 18 مهر برگزار می شود.
شنبه 9 شهريور 1398  7:49
مهر 98
 کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست ۱۷ مهر برگزار می شود.
شنبه 9 شهريور 1398  7:38
مهر 98
 سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی 16 مهر برگزار می شود.
چهارشنبه 6 شهريور 1398  7:21
شهریور 98
 دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن 21
دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن 21، 31 شهریور برگزار می شود.
شنبه 5 مرداد 1398  7:0
شهریور 98
 دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله 30 شهریور برگزار می شود.
جمعه 4 مرداد 1398  6:36
 دومین کنفرانس ملی کاربردهای نانو بیو فناوری در علوم زمین و معدن
کنفرانس ملی کاربردهای نانو بیو فناوری
سه شنبه 9 مرداد 1397  11:7
شهریور ۹۶
 بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران
بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران 11 الی 13 شهریور 1396 برگزار می شود.
جمعه 19 خرداد 1396  15:2
1 2 3 4 5 6 7
 نتایج 40 - 50 از تعداد 70  خبر