نوع خبر 
 
 
دومین کنفرانس ملی کاربردهای نانو بیو فناوری در علوم زمین و معدن
کنفرانس ملی کاربردهای نانو بیو فناوری


محورهای کنفرانس:
1-     بکارگیری نانو و بیوفناوری در استحصال عناصر ارزشمند و استراتژیک (نانو جذابها، نانوفلوتاسین، بیولیچینگ و ...)
2-     بکارگیری نانو و بیوفناوری در پی جویی کانسارهای پنهان (نانو و بیو سنسورها)
3-     بکارگیری نانو و بیوفناوری در محیط زیست معادن
4-     بکارگیری نانو و بیوفناوری در مخاطرات علوم زمین (گرد و غبار، فرونشست، زمین لرزه، دریاچه ارومیه، تغییرات اقلیم)
5-     نانوژئوشیمی و نانو کانی شناسی
6-      نانو پوشش ها
7-     کاربردهای نانو و بیو فناوری در استخراج و زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک (بهبود خواص مهندسی خاک، تونل ها، سدها)
8- نانو بیو مالچ هاسه شنبه 9 مرداد 1397  11:7

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 7 خرداد 1399  1:54:3
تعداد بازديد از اين خبر : 1835
کدخبر : 116