نوع خبر 
 
 
زمین لغزش در جاده چالوس و بررسی ابعاد فنی آن
در پی و‌قوع زمین لغزش نسبتا شدید در مسیر کرج چالوس و انسداد آن، تیمی متشکل از کارشناسان مرکز پژوهش های کاربردی و مدیریت مخاطرات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور جهت بررسی فنی ابعاد رخداد، به محل اعزام شدند.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، این رخداد حوالی ساعت ۳:۳۰ بامداد روز دوشنبه ۲۶ فروردین سال جاری و بطور ناگهانی به وقوع پیوسته است. بر اساس این گزارش، این زمین لغزش در محدوده پل چوبی (رستوران ارکیده) رخ داده و سبب انسداد کامل مسیر شده است که خوشبختانه تلفات جانی نداشته و آسیب‌ها شامل انسداد مسیر، تخریب دیواره حائل و آسیب‌های سطحی جاده دسترسی بوده است. لازم به ذکر است؛ توده سنگی لغزیده وابسته به توف های سازند کرج با سن ائوسن است.
به گفته ی ‌کارشناسان مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی، این زمین لغزش در توده سنگی ناپایدار و تحریک شده به واسطه بارش‌های اخیر رخ داده است. همچنین این توده ناپایدار دارای دسته درزه‌هایی با شیب معکوس و موافق با شیب دیواره بوده که شیب موضعی نسبتا زیاد دیواره به ضعف ‌پایداری آن دامن زده است.
این گزارش می افزاید؛ کارشناسان حاضر در محل جهت انجام مطالعات تفصیلی و شناخت دقیق‌تر مکانیسم ریزش، به برداشت‌های میدانی خواص هندسی و مکانیکی این توده پرداخته اند. گفتنی است، رخداد یادشده با حضور مسئولین اداره کل راهداری و مدیریت بحران شهرستان کرج، مورد ارزیابی قرار گرفته و پیشنهاداتی برای تقلیل مخاطره ارائه شده است.