نوع خبر 
 
 
ریزش بلوک‌های سنگی در روستای دروان
ریزش بلوک‌های سنگی در روستای دروان واقع در استان البرز سبب تخریب بخش زیادی از آرامستان و مزار شهدای این روستا شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی، در پی وقوع این ریزش، تیم کارشناسی مرکز پژوهش های کرج جهت بررسی های لازم بازدیدی از محل رخداد داشتند. بر این اساس، بررسی‌های کارشناسی نشان از پدیده سنگ افت در دیواره سنگی مشرف بر محل مورد نظر داشته، جابجایی بلوک سنگی با ابعادی بیش از ۶۲۵ متر مکعب موجب ایجاد لرزه و تحریک سایر بلوک های ناپایدار شده است. لازم به ذکر است، بلوک های سنگی وابسته به توده آذرین نفوذی از جنس مونزونیت تا مونزوسینیت با سن تقریبی الیگوسن هستند.
به گفته کارشناسان حاضر در محل، دیواره سنگی مورد نظر، دارای شیب طبیعی موضعی بیش از ۸۰ درجه بوده که درزه های توسعه یافته و بدون پرکننده و یا پرکننده رسی به همراه هوازدگی سطوح، موجب ناپایداری بالقوه شده است.
گفتنی است در این بازدید، نکات اولیه حاصل از بررسی های کارشناسی و همچنین پیشنهادات کاربردی برای تقلیل و کنترل مخاطره موجود با حضور دهیار این روستا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.