نوع خبر 
 
 بازدید معاون اول رئیس جمهور از مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی
مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور امروز میزبان معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت بود. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های کاربردی، اسحاق جهانگیری به همراه محمدرضا نعمت زاده صبح امروز (سه شنبه) پس از استقبال رسمی سیدحمیدطهائی استاندار البرز از بخش های مختلف و آزمایشگاه های مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی کشور
سه شنبه 23 شهريور 1395  14:36
 بازدید روسای دانشگاه های تهران، صنعتی امیرکبیر و آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات با حضور مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت از مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
-
يکشنبه 29 آذر 1394  14:45
 بازدید وزیر معدن و توسعه صنعتی نیجر از مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
يکشنبه 15 آذر 1394  11:55
 بازدید کارشناسان فرانسوی از مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی کشور
-
يکشنبه 15 آذر 1394  9:55
 بازدید وزیر معادن افغانستان از مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی کشور
-
يکشنبه 15 آذر 1394  9:39
 بازدید کارشناسان معدنی کشور گرجستان و عراق از مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی کشور
-
يکشنبه 15 آذر 1394  9:24
 بازدید کارشناسان زمین شناسی کشور تونس
يکشنبه 14 تير 1394  11:57
 نتایج 1 - 10 از تعداد 10  خبر