نوع خبر 
 
همزمان با روز جهانی زمین پاک
 سی و هفتمین گردهمایی علوم زمین برگزار شد
سی و هفتمین گردهمایی علوم زمین همزمان با روز جهانی زمین پاک و با نگرش ویژه بر جامعه ایمن و زمین پاک امروز در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور برگزار شد.
يکشنبه 2 ارديبهشت 1397  5:35