نوع خبر 
 
 امضای تفاهم نامه همکاری بین مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و دانشگاه صنعتی شاهرود
تفاهم نامه همکاری بین مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و دانشگاه صنعتی شاهرود به امضا رسید.
چهارشنبه 9 اسفند 1396  9:25