نوع خبر 
 
 پیشبرد طرح ملی اکتشاف عناصر نادر خاکی در فاز اکتشاف و فرآوری
همزمان با اجرای فاز اکتشاف عناصر نادر خاکی توسط کارشناسان مرکز پژوهش های کاربردی علوم زمین، فاز پیش فرآوری نیز آغاز شد.
چهارشنبه 25 مرداد 1396  15:50
 اجرای طرح غربال‌گری بیماری‌های غیرواگیر برای کارمندان سازمان زمین‌شناسی
به همت دفتر بهداشت، ایمنی، محیط‌زیست و انرژی مرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور طرح غربال‌گری بیماری‌های غیر واگیر در سطح این مرکز انجام شد.
دوشنبه 23 مرداد 1396  11:46
 بازدید معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان زمین شناسی از مرکز پژوهش های کاربردی کرج
مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور امروز میزبان معاون محترم برنامه ریزی، توسعه مدیریت و پشتیبانی این سازمان بود.
سه شنبه 10 مرداد 1396  13:5
در مرکز پژوهش های سازمان زمین شناسی
 بانک اطلاعات گرد و غبار تهیه می شود
مدیر طرح ملی گرد و غبار سازمان زمین شناسی از تهیه بانک اطلاعاتی جامعی از گرد و غبار خبر داد.
دوشنبه 9 مرداد 1396  11:25
1 2