نوع خبر 
 
 نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی و نهمین همایش ملی زمین شناسی برگزار شد
-
شنبه 28 آذر 1394  15:46
 شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فناوری گشایش یافت
-
سه شنبه 24 آذر 1394  12:46
 زمان مصاحبه پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی سازمان زمین شناسی اعلام شد
زمان مصاحبه پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی سازمان زمین شناسی اعلام شد
دوشنبه 9 آذر 1394  12:38
 بازدید وزیر معدن و توسعه صنعتی نیجر از مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی
مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور میزبان وزیر معدن و توسعه صنعتی نیجر بود.
دوشنبه 9 آذر 1394  9:56