نوع خبر 
 
 دومین همایش ملی انجمن کواترنری ایران
دانشگاه اصفهان- دی ماه 1394 مهلت ارسال مقالات: 10 آذر ماه 1394
چهارشنبه 11 شهريور 1394  12:9
 همایش ملی استاد دکتر عبدالکریم قریب
در آستانه چهل و پنجمین سال تاسیس دانشگاه اراک و به پاسداشت بنیانگذار دانشگاه اراک و پدر علم زمین شناسی ایران، مدیریت اجتماعی دانشگاه در نظر دارد همایش ملی استاد دکتر عبدالکریم قریب را در شهریور ماه سال 1394 برگزار نماید.
چهارشنبه 11 شهريور 1394  11:59
 اطلس آتشفشانهای کواترنری ایران تهیه شد
اطلس آتشفشانهای کواترنری ایران به همت کارشناسان مرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تهیه شد.
دوشنبه 9 شهريور 1394  14:8