نوع خبر 
 
 مقالات در فصلنامه علوم زمین
بیش از 240 مقاله برای شماره های 94 و 95 در فصلنامه علوم زمین پذیرفته شده است.
سه شنبه 7 بهمن 1393  13:16
 همایش تخصصی کاربرد شیمی در علوم زمین
محورهای همایش: انتخاب روش نمونه برداری وتاثیر آن در آنالیز نمونه ها ( آب، خاک، رسوب، گیاه، ....) اندازه گیری عناصر اصلی (Major Elements) در نمونه ها اندازه گیری عناصر ناچیز (Trace Elements) در نمونه ها اندازه گیری عناصر گرانبها ( Pt, Au, Pd, …) (PGM) در نمونه ها اندازه گیری عناصر نایاب (REE) در نمونه ها اندازه گیری گونه های مختلف عناصر (Speciation) در نمونه ها مکانیزه کردن مراحل اندازه گیری در نمونه ها
دوشنبه 14 شهريور 1390  20:13
1 2 3 4 5
 نتایج 40 - 50 از تعداد 50  خبر