نوع خبر 
 
 
بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی از پایلوت زمین شناسی کشاورزی جوین در خراسان رضوی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ساعاتی پیش از پایلوت پروژه زمین شناسی کشاورزی و ارزیابی کارایی استفاده از کودهای معدنی در کاهش مصرف آب و افزایش حاصلخیزی خاک کشاورزی در مجتمع کشت و صنعت جوین در استان خراسان رضوی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی، دکتر علیرضا شهیدی به همراه مدیران ارشد سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و مرکز پژوهش های کاربردی این سازمان، دکتر خلیل رضایی از گروه  زمین شناسی دانشگاه خوارزمی، نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی و مسئولین شهرستان و مجتمع کشت و صنعت جوین در محل پایلوت زمین شناسی کشاورزی حضور یافت و از نزدیک در جریان روند این  پروژه قرار گرفتاین . پروژه در پی امضای تفاهم نامه همکاری بین مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، شرکت کشت و صنعت جوین و دانشگاه خوارزمی در حال انجام است.

بر اساس این گزارش، طرح آزمایشات کشاورزی با هدف استفاده از زئولیت و بنتونیت در جهت کاهش مصرف آب در سطح دو هکتار از اراضی کشت و صنعت جوین و پتانسیل های معدنی کودی جهت استفاده در بخش کشاورزی مورد بازدید قرار گرفتند.

دکتر شهیدی در این بازدید ضمن ابراز خرسندی از انجام پروژه در مرکز پژوهش های کاربردی و میزان پیشرفت کار و ارائه نکاتی در راستای نیل به اهداف پروژه تاکید کرد: کلیه تحقیقات کاربردی و بین رشته ای نظیر پروژه زمین شناسی کشاورزی در سازمان مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

پنجشنبه 30 خرداد 1398  10:50

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 26 تير 1399  18:27:29
تعداد بازديد از اين خبر : 835
کدخبر : 139
Loading image. Please wait