نوع خبر 
 
 
با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تفاهم نامه همکاری بین سازمان زمین شناسی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز به امضا رسید
روز سه شنبه 19 تیر 1398، تفاهم نامه همکاری های علمی، پژوهشی و فناوری در زمینه علوم زمین در محدوده استان البرز، بین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز امضا شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های کاربردی، این تفاهم نامه با هدف بررسی موضوعات مرتبط با حوزه علوم زمین؛ شامل تهیه نقشه های زمین شناسی، فعالیت های اکتشافی و مخاطرات به امضای دکتر علیرضا شهیدی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین شناسی و مهندس زهرا عربشاهی، مدیر کل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز رسید.

بر اساس این گزارش؛ در این جلسه که در مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی واقع در کرج برگزار شد، دکتر فریبرز قریب، رئیس مرکز و جمعی از کارشناسان وی حضور داشتند و مرکز پژوهش های کاربردی به عنوان نماینده تام الاختیار سازمان زمین شناسی در استان معرفی و متعهد به انجام مفاد تفاهم نامه شد.

این گزارش می افزاید؛ بر اساس تفاهم نامه یادشده، سازمان زمین شناسی متعهد به تهیه نقشه های زمین شناسی پایه در مقیاس استاندارد، انجام اکتشاف مواد معدنی فلزی، غیر فلزی و استراتژیک در استان، توسعه بخش های معدنی استان، توسعه معدنکاری در معادن کوچک مقیاس، بررسی مخاطرات علوم زمین در استان شامل شناخت، بررسی و تحلیل، انجام پژوهش های کاربردی و بین رشته ای در حیطه علوم زمین و انجام حمایت های سخت افزاری (آزمایشگاهی) مرتبط است.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز نیز متعهد به ارائه داده ها و اطلاعات پایه ای و تفصیلی مهیا شده توسط سایر دستگاه های اجرایی استان، تأمین منابع مالی و پشتیبانی لازم برای انجام پروژه های مورد ، انجام حمایت های معنوی، اطلاعاتی و ارتباطی جهت تحقق مراحل اجرایی طرح های تحقیقاتی موضوع این تفاهم نامه، بهره گیری از متخصصین سازمان در جلسات فنی مرتبط با حوزه علوم زمین، ایجاد زمینه بهره گیری از توانمندی های آزمایشگاه های مرتبط با اهداف تفاهم نامه در حوزه استان البرز و پشتیبانی از کارگاه ها و نمایشگاه های تخصصی، سمینارها و کنفرانس های علوم زمین متناسب با ظرفیت های سازمان استان شده است.

در حاشیه امضای این تفاهم نامه همکاری، مهندس عربشاهی و همراهان وی از مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی بازدید کردند.چهارشنبه 19 تير 1398  5:45

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 26 تير 1399  17:2:50
تعداد بازديد از اين خبر : 341
کدخبر : 128
Loading image. Please wait