نوع خبر 
 
 
برگزاری دوره آموزشی سلامت اداری در مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
دوره آموزشی سلامت اداری در مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور برگزار شد.






چهارشنبه 19 تير 1398  12:11

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 26 تير 1399  1:0:40
تعداد بازديد از اين خبر : 657
کدخبر : 126
Loading image. Please wait