ونزوئلا

پایگاه داده های علوم زمین ونزوئلا در راستای اهداف اطلاع رسانی علوم زمین و معرفی پتانسیلهای معدنی و زمین شناسی کشور ونزوئلا به جهانیان طی قراردادی که بین پایگاه داده های علوم زمین ایران و سازمان زمین شناسی ونزوئلا (اینجومین) منعقد شده، راه اندازی گردیده است.
یکی از مهمترین پروژه های بین المللی که تا کنون سازمان زمین شناسی کشور انجام داده است پروژه پایگاه ملی داده های علوم زمین ونزوئلا می باشد.  

نتایج حاصل از راه اندازی پروژه پایگاه ملی داده های علوم زمین ونزوئلا :
• شناسایی، معـرفی و ارائه اطلاعات علوم زمین
• جهت دهی به سرمایه گذاری خارجی
• تامین اطلاعات جامع جـهت برنامه ریزان و مـدیران صنعت معـدن و سایر طرح های عمرانی
• برقراری ارتباط بین سـازمان ها و شرکت های داخلی و خارجی درامور مختلف، مرتبط با علوم زمین
• ایجاد بستری مناسب برای تجارت الکترونیک داده های علوم زمین

مراحل اجرای کار بر اساس بندهای قرارداد برای راه اندازی پایگاه داده های علوم زمین ونزوئلا به ترتیب زیر است:
1. امکان سنجی (همراه با آموزش)
2. جمع آوری و ساماندهی اطلاعات موجود (همراه با آموزش)
3. ایجاد بانک فراداده
4. راه اندازی وب سایت
5. طراحی و ایجاد و پیاده سازی بانکهای تخصصی تحت شبکه اینترنت

مراحل شناخت و امکان سنجی
این بخش از پروژه پایگاه ملی داده های علوم زمین ونزوئلا به صورت 100 درصد انجام شده است. پس از بررسی های کارشناسانه متخصصین ایرانی و ونزوئلایی و با توجه به فاز اول قرارداد (امکان سنجی) تعداد 20 بانک اطلاعاتی برای این پروژه در نظر گرفته شده است.
که در بخش تخصصی علوم زمین 18 بانک اطلاعاتی  و در بخش عمومی 2 بانک برای راه اندازی بانک اطلاعاتی انتخاب گردید. که در زیر لیست این بانکها به طور کامل آورده شده است:
موضوعات اصلی در پنج سر فصل اصلی تقسیم‌بندی شده که بشرح زیر می باشد:
1. عمومی
2. جغرافیا
3. زمین شناسی
4. ذخایر معدنی
5. مخاطرات زمین
6. آزمایشگاهها

 

لیست بانکهای تخصصی پایگاه ملی داده های علوم زمین ونزوئلا

1.      جغرافیا
2.      داده های نقشه ای
3.      ژئوشیمی
4.      ژئوفیزیک
5.      ژئوتکنیک
6.      کانی شناسی
7.      فسیل شناسی
8.      بانک شناسنامه ای معادن، کانسارها و شناسنامه
9.      اطلاعات تفصیلی معادن: اکتشاف
10.  اطلاعات تفصیلی معادن: استخراج
11.  اطلاعات تفصیلی معادن: فرآوری
12.  معادن متروکه
13.  بازار مواد معدنی
14.  آبهای زیرزمینی و سطحی
15.  زمینلرزه
16.  زمینلغزش
17.  سیل
18.  آزمایشگاهها
 
لیست بانکهای عمومی پایگاه ملی داده های علوم زمین ونزوئلا

دست اندرکاران
فهرستگان علوم زمین
بخش عمومی: آلبوم تصاویر، مقالات، اعضا، اخبار، فرهنگ لغات، آموزش، گزارشهای خبری، انتشارات، رویداد، دانلود، پیوند، پیشنهاد شغل، پرسش و پاسخ، اطلاعات کارمندان پایگاه، درباره ما، درباره ونزوئلا ، اطلاعات موضوعی، نقشه سایت، ارتباط با ما

اطلاعات کامل بانکهای اطلاعاتی مذکور برای ارائه در سایت پایگاه داده های علوم زمین ونزوئلا ارائه شده است.
www.ngdv.com

همچنین این اطلاعات در سایت آلبا نیز ارائه گردیده است. آدرس بخش ونزوئلا در سایت آلبا http://www.geoalba.com/Venezuela/ می باشد.  
دوره های آموزش و شناخت عملی با حضور کارشناسان ونزوئلایی در ایران
در راستای اجرای بحث شناخت و امکان سنجی برای پروژه پایگاه داده های ونزوئلا، یک دوره آموزشی فشرده در سطح بسیار بالا توسط استادان مجرب در طول مدت 23 روز در ایران برای کارشناسان اعزامی از ونزوئلا برگزار شد که دید وسیعی از پروژه های علمی موجود در پایگاه داده‌های علوم زمین در زمینه های نرم‌افزاری، تجهیزات، تمامی بخشهای بانکهای اطلاعاتی را در برداشت. این آموزش به منظور انتقال کامل دانش فنی تعهد شده توسط مجری در قرارداد NGDV به صورت تئوری ارائه گردید