پژوهش در راستای اقتصاد دانش بنیان  

با توسعه پژوهش و فناوری در جهان امروز، سرعت صنعتی شدن به طرز چشم گیری افزایش یافته و ارتباط سه جانبه پژوهش، فناوری و توسعه صنعتی و اقتصادی یک کشور از ارتباطی معنا دار برخوردار شده است. هرچند که در کشور مراکز علمی و پژوهشی متعددی مشغول به کار هستند ولی در بسیاری موارد، تاثیر نتایج حاصل از فعالیت آن ها در برنامه­ ریزی و مدیریت کشور دیده نمی ­شود. هرچند که پژوهش و تولید علم خود امری ارزشمند است، ولی حلقه­ های اتصالی نیاز است تا دستاوردها را هم راستا با نیازهای جامعه و در خدمت رشد و توسعه کشور سامان­دهی نماید. رویکرد پژوهش در راستای اقتصاد دانش بنیان در حوزه علوم زمین برآنست که نیازهای کشور را در زمینه­ های مرتبط شناسایی نموده و پژوهش­ها را در جهت پاسخگویی به آن نیازها ساماندهی، هدایت و حمایت نماید، با این هدف که ظرفیت­ های سرزمینی موجود را به سمت باروری و شکوفایی اقتصادی سوق دهد.

دستیابی به این هدف نیازمند مشارکت موثر و مداوم کارشناسان، صاحب نظران، دانشجویان و سایر پژوهشگران می­ باشد. لذا دعوت می­ شود تا با ارائه نظرات، پیشنهادات و طرح های پژوهشی خود به آدرس ایمیل " research.grcir@gmail.com" سازمان زمین­ شناسی و اکتشافت معدنی کشور را در پیشبرد وتحقق این هدف یاری نمایید.

فرم پروپوزال پژوهش