آزمایشگاه پلاروگرافی

این آزمایشگاه همزمان با افتتاح مرکز یعنی سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرده است. الکتروشیمی یکی از قدیمی‌ترین مباحث علوم شیمی و فیزیک است و امروزه از مهم‌ترین ابزارهای صنعتی و تجزیه‌ای موجود است. در آزمایشگاه‌ها، روش‌های الکتروشیمی در کنترل کیفی وکمی ترکیبات و عناصر نقش اساسی را دارد که این به دلیل موجود بودن یک تئوری قوی، ارزانی ابزار مورد نیاز و سادگی کنترل آنها است.
ولتامتری در برگیرنده گروهی از روش‌های الکتروآنالیتیکی است که در آنها اطلاعات کمی وکیفی گونه مورد تجزیه از طریق اندازه‌گیری شدت جریان عبوری از سیستم بر حسب تغییرات برالکترود کارحاصل می‌شود.
پلاروگرافی که هنوز هم متداول‌ترین روش ولتامتری است با بقیه روش‌ها این تفاوت را دارد که الکترود جیوه قطره چکان ((DME به عنوان الکترود کار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

تجهیزات و فناوری
این آزمایشگاه مجهز به دو دستگاه پلاروگراف مدل797 VA Computrace ساخت شرکت Metrohm کشور سوئیس  ومدل JP-2 ساخت شرکت CHENG YI  کشور چین و است.
آزمایشگاه پلاروگرافی با وجود توانایی اندازه گیری عناصر مختلف  در این مرکز  به منظور انداز ه گیری دو عنصر تنگستن و مولیبدن راه اندازی شده تا با دقت بالا وصرف کمترین هزینه و وقت ممکن به متقاضی پاسخ گویی صورت بگیرد
 در این آزمایشگاه طی دو روز کاری پاسخ آنالیز  60  نمونه  برای دو عنصر تنگستن و مولیبدن آماده تحویل می باشند.
حد تشخیص عناصر تنگستن(W) و مولیبدن(Mo) در نمونه‌های ژئوشیمی 0.5ppm و در نمونه‌های محلول برای تنگستن(W) 2ppb وبرای مولیبدن(Mo) 0.5ppb می باشد. SD برای عنصر Mo برابر0.6 ppm و برای عنصر W برابر 1.2 ppmمیباشد.
این آزمایشگاه توانایی آنالیز 480 نمونه دو عنصری (W,Mo)در ماه را دارد.