پایگاه داده های علوم زمین کشور کوبا

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با هدف گسترش همکاریها و توسعه روابط در سطح بین المللی برای تبادل اطلاعات در زمینه علوم زمین با کشورهای عضو آلبا همکاری های لازم را ارائه می دهد.
یکی دیگر از پروژه های مهم در حوزه آمریکای لاتین و کشورهای عضو آلبا، پروژه پایگاه داده های علوم زمین کشور کوبا می باشد. مطالعات امکان سنجی که توسط کارشناسان متخصص ایرانی روی مباحث علوم زمین در کوبا انجام شد مشخص گردید که کشور کوبا دارای پتانسیلهای معدنی بسیار بالا و کانیهای صنعتی متعدد و شرایط اقلیمی متناسب و همچنین ژئوتوریسم زیبا، در زمینه علوم زمین می باشد.
همچنین کشور کوبا در زمینه ذخایر هیدروکربنی بسیار غنی می باشد که در انتخاب بانکهای اطلاعاتی برای پایگاه داده های علوم زمین کشور کوبا به این مطالب توجه شده است.
حوزه های مختلف علوم زمین که برای این پروژه در نظر گرفته شده است شامل جغرافیا، زمین شناسی، منابع و ذخایر و مخاطرات زمین، آزمایشگاهها و ژئوتوریسم می باشد.
بانکهای اطلاعاتی آزمایشگاهی که برای کشور کوبا در نظر گرفته شده است شامل بانک اطلاعاتی آزمایشگاههای کاربردی علوم زمین کشور کوبا، بانک اطلاعات آزمایشگاههای آماده سازی نمونه و بانک اطلاعات نمونه برداری نمونه و جدول تناوبی می باشد.
هدف از ایجاد پایگاه داده های علوم زمین کشور کوبا معرفی پتانسیلهای معدنی و هیدروکربنی موجود در این کشور، معرفی ژئوتوریسمهای مختلف این کشور برای جلب توریست، اطلاع رسانی کامل و جامع در حوزه علوم زمین و زمینه های مرتبط می باشد.
این مطالعات به صورت اطلاعات طبقه بندی شده در سایت http://www.geoalba.com/cuba موجود می باشد.