مصر

کشور مصر در شمال قاره آفریقا و در کنار دریای مدیترانه و سرخ قرار دارد و وسعت آن از لحاظ بزرگی، بیست و هشتمین کشور جهان محسوب می شود. مرزهای این کشور از غرب به لیبی و از شرق به دریای مدیترانه و دریای سرخ و از شمال به فلسطین اشغالی و از جنوب به سودان محدود می شود.
هوای مصر تقریباً در تمام فصل ها غبار آلود است. علاوه بر گرد و غبار، ذرات معلق شن نیز هوای بیابانی مصر را همراهی می کنند. آب و هوای مصر در نقاط مختلف متفاوت است در تابستان در صحراها هوا گرم و در سایر نواحی خشک و مرطوب است.کانال سوئز یکی از مهمترین کانال های ارتباطی جهان به شمار می آید این کانال دریای مدیترانه را به دریای سرخ مرتبط می کند. از نظر پراکندگی جمعیت در مصر، 47 درصد در شهرها و 52 درصد در روستاها اسکان دارند، در بعد فرهنگی تنها 44 درصد از مردم مصر با سواد هستند و 56 درصد باقی بی سوادی می باشند که در میان بیسوادان 21 درصد زن و 42 درصد مرد وجود دارد.

نژاد مردم مصر از قرنها پیش یعنی از زمان فراعنه بیشتر سفید پوست و از نژادهای (مصری، بدوی و نوبه ای) بوده اند، نژادهای مختلف در مصر وجود ندارند و غالب مردم مصر از نژاد «سامی» هستند. بافت جمعیتی در مصر روستایی و شهری است که وجه تمایز آن را فرهنگ روستا مشخص می کند. همچنین شهرهای دور از مرکز تا اندازه ای همچنان متأثر از فرهنگ بومی مربوط به خود هستند. لذا مردم مصر با یکدیگر روابط عاطفی خوبی دارند. زبان و خط طبق قانون اساسی آن کشور عربی است جمهوری عربی مصر از لحاظ وسعت، موقعیت جغرافیایی، تعداد جمعیت و پیشرفت مهمترین کشور عربی و مصر از نظر تاریخی از کشورهای با قدمت تاریخی است.
فرهنگ مصر فرهنگی اسلامی و غنی است که از زمانهای قدیم دانشمندان و اندیشمندان بسیاری در معروفترین دانشگاه مصر دانشگاه الازهر فعالیت داشته اند. مصر تنها کشور عربی است که اقتصاد آن نسبت به دیگر کشورهای عربی و آفریقایی پیشرفت  چشمگیری داشته است. اکثر جمعیت مصر کشاورز می باشند که در دره و یا دلتای نیل که قابل کشاورزی است، زندگی می کنند.  مهمترین نقش تعیین کننده از عوامل طبیعی و جغرافیایی در مصر، کانال سوئز است. موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی مصر سبب شده این کشور در منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا نقش مهمی ایفا نماید. از دیگر مشخصه های عمده مصر، رود نیل است که بر بسیاری از جنبه های زندگی مردم از جمله سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی، تأثیر گذاشته است.


لینک های مرتبط با این بخش
 جغرافیا
 زمین شناسی
 مخاطرات طبیعی
 منابع و ذخایر