نشست های علمی:
پژوهشگران می توانند نتایج جدیدترین اطلاعات خود را در چارچوب سرفصل‌های ارائه شده تهیه و ارسال نمایند. شیوه ارائه (پوستر یا سخنرانی) توسط پژوهشگر انتخاب می‌شود که پس از تایید هیئت داوری در یکی از بخش های گردهمایی ارائه خواهد شد. گواهی ارائه مقاله پس از ارائه به پژوهشگر اعطا خواهد شد. باتوجه به ظرفیت محدود سالن‌های سخنرانی الویت ارائه سخنرانی با محققانی خواهد بود که مقاله خود را زودتر در دبیرخانه گردهمایی به صورت الکترونیکی ثبت نمایند. بدیهی است بعد از تکمیل ظرفیت ارائه سخنرانی، بقیه مقالات، پس از تایید هیئت داوران به‌صورت پوستر ارائه خواهد شد. از محققان جوان (دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری) دعوت می گردد نتایج تحقیقات خود را به گونه پوستر ارائه نمایند و از این فرصت ارزشمند جهت بحث و گفتگو با صاحب نظران استفاده نمایند.
لینک های مرتبط با این بخش
 همایش تخصصی کاربرد شیمی در علوم زمین
 همایش ملی استاد دکتر عبدالکریم قریب
 دومین همایش ملی انجمن کواترنری ایران