دوره آموزشی گوهر تراشی

عنوان دوره: گوهرتراشی به روش کابوشن

ظرفیت دوره: 4 نفر

تاریخ شروع دوره: اوایل اردیبهشت 95

مدت دوره: 30 ساعت (12 جلسه 5/2 ساعتی)

تعداد جلسات در هفته: 1 جلسه

نوع دوره: تئوری، عملی

 برای اطلاع بیشتر با شماره های 2-32802000  و 3280200-026 تماس حاصل فرمایید.