اهدافی که این مرکز به منظور تحقق آن ایجاد شده است عبارتند از:

-نوآوری در زمینه اجرای پروژه های بین المللی و توسعه روابط با کشورهای آمریکای لاتین
- طراحی و ایجاد بانکهای اطلاعاتی علوم زمین برای اولین بار در حوزه کشورهای اسلامی
- ایجاد بزرگترین مرکز آزمایشگاهی خاورمیانه در راستای اعتلای نام ایران اسلامی
- فراهم نمودن بستر مناسب برای فعالیت متخصصین متعهد علوم زمین
- اطلاع رسانی کامل و جامع در حوزه علوم زمین و زمینه های مرتبط
- فراهم نمودن فرصتهای برابر برای عموم افراد جامعه در زمینه علوم معدنی و سرمایه گذاریهای مرتبط در جهت تحقق عدالت اجتماعی
- گسترش همکاریها با تمامی مراکز تولید کننده اطلاعات و فعال در کلیه شاخه های علوم زمین در سطح بین الملل برای تبادل اطلاعات و اطلاع رسانی متمرکز و ساخت یافته
- ایجاد امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به منظور گردآوری و نگهداری اطلاعات علوم زمین
- هماهنگ سازی سیاست‌ها و استانداردهای تولید و ارائه اطلاعات مکانی علوم زمین 
- افزایش بکار گیری اطلاعات علوم زمین در پی جویی و کشف منابع زمینی در سطح جهانی
- اطلاع رسانی پتانسیل های زمینی در سطح منطقه ای و جهانی به منظور جذب سرمایه
- ارائه اطلاعات پایه علوم زمین بصورت جامع و دقیق در جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری در کلیه طرحهای عمرانی، معدنی، محیط زیست، انرژی و ارتباطات


در این راستا یکی از مهمترین و کاربردی ترین بخشهای این سایت به بخش پژوهشهای بین المللی اختصاص یافته است که این بخش به معرفی طرح ها و پروژه های بین‌المللی مشترک با سازمان زمین‌شناسی کشور می‌پردازد. پرژوه های بین المللی مختلفی که در این بخش معرفی می شود شامل معرفی پایگاه داده های کشورهای عضو اکو، معرفی پروژه های کشورهای عضو آلبا، معرفی پروژه های مختلف آفریقا می باشد.