پایگاه داده های علوم زمین کشور دومینیکا

یکی دیگر از پروژه های پایگاه داده های علوم زمین در حوزه آمریکای لاتین و کشورهای عضو آلبا، پروژه پایگاه داده های علوم زمین کشور دومینیکا می باشد.
این کشور یکی از جزایر آتشفشانی واقع در دریای کارائیب می باشد. دومینیکا تقریباً به طور کامل از سنگ های آتشفشانی ساخته شده است.
مطالعات امکان سنجی که برای این کشور انجام شده است مشخص شده که دومینیکا با توجه به شرایطی که دارد، دارای ژئوتوریسم بسیار زیبا می باشد. 
آتشفشانهای زیبا، گونه های مختلف و متنوع پرندگان و جانوران و گیاهان، آبشارهای زیبا و رودخانه های پر پیچ، آبفشانهای متعدد و خم و کوهستانهای مرتفع، دریاچه های جوشان موجود در این کشور پتانسیلهای غنی برای بانک اطلاعات ژئوتوریسم این کشور می باشد.
هدف از ایجاد پایگاه داده های علوم زمین کشور دومینیکا معرفی ژئوتوریسمهای مختلف این کشور برای جلب توریست، اطلاع رسانی کامل و جامع در حوزه علوم زمین و زمینه های مرتبط، معرفی پتانسیلهای مختلف موجود در کشور دومینیکا و گسترش در توسعه همکاریهای این کشور در حوزه آمریکای لاتین در زمینه علوم زمین می باشد.
اطلاعات مربوطه به زمین شناسی، جغرافیا و ژئوتوریسم این کشور در سایت آلبا با آدرس http://www.geoalba.com/Dominica  موجود می باشد.