• نمایش صفحه شماره 1
 • پایگاه داده های علوم زمین کشورهای عضو D8

  علیرغم این که آزادسازی‌ تجاری و جهانی شدن اقتصاد، دو مشخصه اصلی نظام تجارت جهانی در عصر حاضر به شمار می‌روند، از اهمیت رویکرد به تشکل‌ها وسازمان های اقتصادی و تجاری بین کشورها کاسته نشده است. انگیزه‌هایی همچون توسعه تجارت ، نیل به منافع مادی ، همکاری‌های متقابل در زمینه‌های تجاری، اقتصادی  و سیاسی ، تامین ملاحظات امنیتی و سیاسی از جمله عوامل روی آوردن به این گونه همکاری‌های گروهی هستند. پس از اتمام دور مذاکرات اروگوئه و تاسیس سازمان تجارت جهانی بعد دیگری به موارد  فوق افزوده شده است،که شامل آماده‌سازی کشورها برای استفاده از فرصت‌ها و تجهیز آنان برای فایق آمدن بر مشکلاتی است که نظام جدید تجارت جهانی پیش روی کشورها و بالاخص کشورهای در حال توسعه گشوده است. از زمینه های نام برده شده می‌توان برای سهولت در پیوستن این کشورها به  نظام جدید تجارت جهانی استفاده نموده و از مزایای این نظام در خصوص دسترسی به بازارها به نحو بهتر بهره برد.
  سازمان کنفرانس اسلامی یکی از تشکل‌هایی است که به لحاظ سیاسی و اقتصادی دارای اهمیت ویژه‌ای   می باشد. هرچند این سازمان در گذشته گام‌های مفید و مهمی در جهت افزایش همکاری‌های اقتصادی و تجاری در بین اعضا برداشته است،  هنوز نتایج مورد انتظار در خصوص توسعه تجاری و همکاری‌های اقتصادی حاصل نشده است.
  بی‌تردید یکی از راه‌های افزایش همکاری‌ها در این سازمان، ایجاد بازار مشترک اسلامی است. برای رسیدن به این هدف و ایجاد زمینه و بستر مناسب برای فعالیت موثر ، استفاده از تشکیلاتی چون گروه هشت کشور اسلامی مفید بوده و می‌توان از پیوستن زیر گروه‌های کشورهای اسلامی چون اکو، شورای همکاری خلیج فارس و گروه هشت کشور اسلامی در جهت اهداف اقتصادی و تجاری سود برد و از تجربیات آنان استفاده نمود.


   

  1 2 3
  لینک های مرتبط با این بخش
   ایران
   ترکیه
   جغرافیا
   زمین شناسی
   مخاطرات طبیعی
   منابع و ذخایر
   مصر
   جغرافیا
   زمین شناسی
   مخاطرات طبیعی
   منابع و ذخایر