پایگاه داده های علوم زمین بولیوی

در راستای پروژه های بین المللی سازمان زمین شناسی در حوزه آمریکای لاتین و همچنین کشورهای عضو آلبا، و با توجه به اینکه کشور بولیوی یکی از کشورهای عضو آلبا می باشد،  مطالعات امکان سنجی در زمینه علوم زمین برای کشور بولیوی نیز انجام شده است.
با توجه به شرایط تولید و ارائه اطلاعات در بولیوی و روند رو به رشد فرهنگ اطلاع رسانی در کشورهای در حال توسعه به لحاظ علمی، امنیتی، ملی، سیاسی و همچنین اقتصادی ایجاد، نگهداری، بروزرسانی، توسعه، تکمیل، تصحیح، ترویج و ارائه بانکهای اطلاعاتی علوم زمین در کلیة شاخه های علوم زمین ضروری بوده و دور ماندن از این مطلب تاثیر نامناسبی بر روند توسعه آن کشور خواهد داشت. پس باتوجه به موارد ذکر شده ایجاد پایگاه علوم زمین بولیوی ضرورتی اجتناب ناپذیر است و بطور خلاصه لزوم آن را می توان در موارد زیر مطرح کرد :
1. حفظ و نگهداری داده های پراکنده
2. جلوگیری از دوباره کاری ، اتلاف وقت و سرمایه
3. آگاهـی مدیران و مجـریان از داده های موجود برای برنامه ریزی های دقیق تر
4. تبادل اطلاعات
5. به روز رسانی و در دسترس بودن داده ها
با توجه به مطالعات امکان سنجی برای کشور بولیوی، مطالب و اطلاعات ارائه شده در حوزه علوم زمین به 4 بخش اصلی زمین شناسی، جغرافیا، منابع و ذخایر و  مخاطرات تقسیم بندی شده است.
این اطلاعات به صورت کامل در سایت آلبا با آدرس www.geoalba.com/Bolivia
موجود می باشد.
همچنین برای این کشور به بخش آزمایشگاههای علوم زمین و بانکهای اطلاعاتی مرتبط با علوم زمین در این کشور پرداخته شده است.