اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : امیر
نام خانوادگی : شفیعی کیسمی
سمت : مسئول فنی آزمایشگاه شیمی مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی کرج


مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای شیمی کاربردی

مقالات علمی:

Synthesis and identification of Tin- ion imprinted polymer using vinyl phosphonic acid ligand for the enrichment and purification of metallic ions

استفاده از پلیمر حک شده یونی جهت پیش تغلیظ فلز قلع
دوره‌های آموزشی :
دوره عملی - تخصصی دستگاه ICP-MS در مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی توسط مدرس چینی Mr.DU 
دوره کامل  استاندارد ISO-17025 دردانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دوره آموزشی نرم افزار chemoffice & Gaussian
برگزارکننده دوره آموزشی توسط نامبرده :
همکاری در برگزاری نخستین  همایش کاربرد شیمی در علوم زمین
برگزاری دوره آموزشی دوره عملی و تئوری  دستگاه ICP-MS  در سازمان زمین شناسی برای کارشناسان سودان
فعالیتهای کاری و سمت ها :
مسئول فنی آزمایشگاههای مرجع شیمی مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی کشور
کارشناس دستگاه ICP-MS & LA-ICP-MS
فعالیت های تخصصی:
راه اندازی آزمایشگاه های تخصصیICP- MS  در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
توسعه و بومی سازی روش آنالیزی 62 عنصری همزمان آب و 44 عنصری خاک برای دستگاه ICP-MS
راه اندازی دستگاه لیزر ابلیشن و کوپل آن با دستگاه ICP-MS