اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : آذر
نام خانوادگی : اخوان


مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک

سوابق شغلی:
کارشناس فروش تجهیزات پزشکی در شرکت تک تام از تاریخ 1/8/89 تا 31/2/90
کارشناس آزمایشگاهICP-MS   در مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از تاریخ 23/3/90  تا هم اکنون   
مقالات علمی:
آذر اخوان، محمد کاظم سالم، امیر حسین ساری، ریز ساختار و خواص سطح نقره کاشت شده با یون نیتروژن، مجله علمی پژوهشی علوم پایه، (1389).
اخوان، آذر؛ ساری، امیر حسین؛ سالم، محمد کاظم؛ بررسی اثر کاشت یون نیتروژن روی نقره، انجمن فیزیک شیراز، (1389). 

A. H. Sari , A. Akhavan , M. K. Salem; “Microstructure and Surface Properties of Silver after High Dose Nitrogen Ion Implantation”; Journal of Fusion Energy, (2010).
A. H. Sari, M. K. Salem, A. Akhavan, A. Hojabri; “ Microstructure and Surface Properties of Silver by Nitrogen Ion Implantation”; 63rd Annual Gaseous Electronics Conference and 7th International Conference on Reactive Plasmas, Volume 55, ( 2010), Paris, France.
A. Akhavan, M. K. Salem , A. H. Sari , A. Hojabri; “ EFFECT OF NITROGEN ION MPLANTATION ON SILVER”; 4 th World Congress on Adhesion and Related Phenomena, (2010), Arcachon, France.

دوره‌های آموزشی :
اصول کنترل کیفیت، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، مدت 2 ماه، از تاریخ 23/3/88 تا 29/5/88
نرم افزار Access، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، مدت 1 ماه، از تاریخ 11/7/88 تا 19/8/88
نرم افزار Excel، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، مدت 1 ماه، از تاریخ 23/5/89 تا 27/6/89
" مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه"، سازمان زمین شناسی، شهریور 1395
" شبکه و امنیت اطلاعات در سازمانها "، سازمان زمین شناسی، شهریور 1395
" مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی"، سازمان زمین شناسی، شهریور 1395
" مفاهیم وکلیات دولت الکترونیک"، سازمان زمین شناسی، شهریور 1395
"نحوه انتخاب مواد مرجع استاندارد"، سازمان زمین شناسی، مهر 1395
"روش های تجزیه دستگاهی"، سازمان زمین شناسی، مرداد 1395
تخصص های فردی:
پروسس حدود 20 هزار نمونه مربوط به نمونه های آب و خاک
اپراتوری دستگاه ICP-MS