اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : مریم
نام خانوادگی : علیجانی
سمت : کارشناس آزمایشگاهICP-OES


مدرک تحصیلی: لیسانس شیمی کاربردی
سوابق شغلی:
آزمایشگاه تصفیه پساب شرکت پاکسان
شرکت آلی تحقیق- مسئول آزمایشگاه- سال 81-83
سازمان زمین شناسیساختمان صادقیه-کارشناس آزمایشگاه
مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسیکارشناس آزمایشگاهسال 1386 تاکنون 
کارشناس انرژی در بخش HSEE مرکز
کارشناس ایزو

مقالات علمی:
پیش تغلیظ مولیبدن در نمونه های طبیعی با استاده ازروش استخراج فاز جامد و اندازه گیری با ICP-OES
بررسی میزان تمایل جذب عناصر آلاینده )کادمیوم، ارسنیک ،روی، نیکل و کبالت) از محلول چند عنصری به نانوذرات سوپر پارا مگنتیتی

دوره‌های آموزشی :
دارای کواهینامه آموزش ICP-OES  از کمپانی Varian
دوره ICDL 1,2 – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
دارای گواهینامه آموزش جذب اتمی از شرکت آلی تحقیق
دارای گواهینامه آموزش اسپکتروفتومتر از شرکت آلی تحقیق
آموزش الزامات ایزو 17025
آموزش مدیریت پسابهای آزمایشگاهی 
گواهی اموزش خدمات کشوری
آموزش مبانی و اصلاح الگوی مصرف
دوره آموزشی دورکاری
دوره آموزشی مقاله نویسی ISI
کارگاه آموزشی زمین شناسی کاربردی
دوره آموزشی پدافند غیرعامل
دوره آموزشی Minitab,SPSS
کارگاه آموزشی عدم قطعیت کنترل و تضمین کیفیت در آزمایشگاه آنالیز
شبکه امنیت و اطلاعات در سازمان ها
مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی
مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک
مهارت های حرفه ای کار با رایانه
دارای گواهینامه آموزش XRF
کارگاه آموزشی نحوه انتخاب مواد مرجع استاندارد مناسب و استفاده صحیح از آن

22.Training course on “nano core-shells, the different methods of synthesis and usage of them

برگزار کننده دوره آموزشی:
آموزش کنترل کیفیت در آزمایشگاه برای کارشناسان نیجر
آشنایی با روش های تجزیه شیمیایی و کاربرد آن در علوم زمین
آموزش ایمنی در آزمایشگاه
تخصص های فردی:
کار با دستگاهها و متدهای آنالیز مواد معدنی(خاک,رسوب, سنگ,شورابه ,آب وگیاه) از قبیل:

Atomic Absorption Spectrometer (FAAS, VGA system, GFAAS) (Cu, Pb, Zn, Au, Ag, Se…in different matrixes)
Emission Spectrograph (Au)
Atomic Fluorescence Spectrometer (As, Hg, Bi, Sb)
Polarograph (W, MO)
Flame Photometer (Li, Na, K)
ICP-OES

Spectrophotometer

آشنا به زبان انگلیسی