اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : سهیلا
نام خانوادگی : نیلویل
سمت : رئیس اداره آزمایشگاه مرجع شیمی علوم زمین


مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد شیمی‌تجزیه

سوابق شغلی: سال 1386 تا کنون کارشناس مسئول گروه­های ICP-OES و AAS

سال 1384 تا 1386 کارشناس آزمایشگاه سازمان زمین ­شناسی و اکتشافات معدنی کشور