اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : وحید
نام خانوادگی : اینانلو
سمت : تکنسین گروه ICP-MS


مدرک تحصیلی: کارشناسی شیمی‌ کاربردی