اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : شیدا
نام خانوادگی : اسکندری
سمت : رئیس اداره پژوهش¬های کاربردی اکتشاف
شماره تماس : 026 32802000
آدرس وب سایت : http://grcir.ir


مدرک تحصیلی: کارشناسی زمین­شناسی

سوابق شغلی: سال 1374 تا 1387 کارشناس گروهGIS  مدیریت ژئومتیکس سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور