اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : ناهید
نام خانوادگی : احمدی
سمت : کارشناس اداره پژوهش‌های کاربردی زمین‌شناسی


مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زمین­ شناسی