اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : ناهید
نام خانوادگی : احمدی
سمت : کارشناس اداره پژوهش‌های کاربردی زمین‌شناسی
شماره تماس : 026 32802000
آدرس وب سایت : http://grcir.ir