اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : علی
نام خانوادگی : اثنی عشری
سمت : سرپرست اداره زمین‌شناسی فلزات استراتژیک
شماره تماس : 026 32802000
شماره همراه : 09185288773


مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن

سوابق شغلی: سال 1394 تا 1395 کارشناس اداره زمین‌شناسی فلزات استراتژیک