اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : ستوده
نام خانوادگی : ویسه
سمت : کارشناس اداره ساماندهی اطلاعات


مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی مترجمی ‌زبان

سوابق شغلی: سال 1394 تا کنون  کارشناس بخش IT