اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : فاطمه
نام خانوادگی : خدابنده لو
سمت : رئیس اداره ساماندهی داده های علوم زمین


مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

سوابق شغلی: سال 1386 تا 1389 کارشناس مسئول گروه تحلیل، مدل‌سازی و استانداردسازی داده­های علوم زمین

سال 1384 تا سال 1386 کارشناس بانک اطلاعاتی آزمایشگاه­های علوم زمین پایگاه داده­های علوم زمین