اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : زهرا
نام خانوادگی : شریفی
سمت : کارشناس و مسئول گروه هیدروژئوشیمی بخش اکتشاف مرکز پژوهشهای کاربردی


 

 

مدرک تحصیلی:
کارشناس رشته جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
کارشناس ارشد رشته هیدروژئوموفولوژی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سوابق شغلی:
کارشناس بخش زمین شناسی پزشکی.(86-89)
کارشناس آزمایشگاه زمین شناسی پزشکی(86-89)
کارشناس و مسول گروه هیدروژئوشیمی بخش اکتشاف مرکز پژوهشهای کاربردی کرج(89-96)
پروژه ها:
نمونه برداری هیدروژئو شیمیایی برگه 1:100000 هشتگرد(کرج)
تهیه گزارش هیدروژئوشیمی برگه 1:100000 هشتگرد(کرج)

تهیه نقشه های1:250000 و 1:100000برخی استانهای ایران

رقومی کردن (
GIS REDiNG) برگه 1:100000 بندر لنگه برای پروژه پی جویی مناطق مستعد اکتشافی عناصر کمیاب در بلوک C12 استان هرمزگان.
پروژه  تحقیق و پژوهش عنصر لیتیوم
(R&D)
پروژه
بررسی زیست محیطی فلزاات سنگین در خاک یا آبهای زیرزمینی شهر اراک
ترجمه فصل اول  کتاب
An Introduction to MATLAB for Geoscientist
همکاری اطلس زمین شناسی پزشکی در گروه زمین شناسی پزشکی(سال 88)

بررسی
 اکتشافی و زیست محیطی برگه 1:100000 دانسفهان با روش هیدروژئوشیمی         
پروژه تاثیر ویژگی های ژئومورفولوژی بر تغییرات هیدروژئوشیمی منابع آب (مطالعه موردی شهرستان هشتگرد

پروژه پتانسیل یابی منابع آب کارست استان مرکزی

پروژه پتانسیل یابی منابع آب کارست استان البرز

پروژه پتانسیل یابی منابع آب کارست استان قزوین(در دست انجام)

پروژه پتانسیل یابی منابع آب کارست پهنه زاگرس با استفاده از تکتونیک و خطواره ها با مشاوره دکتر بابایی

همکار در تهیه گزارش پتانسیل یابی کانی سازی روی در ایران(فاز شناسایی)

همکار در تهیه گزارش پتانسیل یابی کانی سازی کرومیت در ایران(فاز شناسایی)

همکار در تهیه گزارش پتانسیل یابی کانی سازی کرومیت در ایران(فاز شناسایی)

گزارش هیدروژئوشیمی پروژه پتانسیل یابی منابع آب کارست سایت کلات

همکار در تهیه گزارش فاز اول اکتشاف عناصر نادر خاکی در ایران

پردازش داده های ژئوشیمی آبراهه ای و کانی سنگین ورقه های 1:100000 بساب ، بیاضه ، ریزآب، ساغند و تهیه گزارش به منظور اکتشاف عناصر نادر خاکی در استان یزد

همکار در تهیه گزارش اکتشاف عناصر نادر خاکی درورقه های 1:100000 بساب ، بیاضه ، ریزآب، ساغند و شناسایی محیط های مناسب کانی زایی عناصر نادر خاکی در فاز شناسایی اکتشاف در

استان یزد
تالیف و ترجمه کتاب ها:
ترجمه فصل اول  کتاب An Introduction to MATLAB for Geoscientist
مقالات علمی:
مقاله با عنوان مطالعه کمی و کیفی آب زیر زمینی برگه 1:100000 هشتگرد(کرج) با استفاده از روش هیدروژئوشیمی  به صورت سخنرانی در سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی
تخصصی علوم زمین بهمن 92)

مقاله به عنوان مطالعه دورسنجی 9 برگه 1:100000زون سنندج –سیرجان جهت پی جویی کانسارهای پنهان طلا  به صورت سخنرانی  در هشتمین همایش  ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
اراک(آبان93)

مقاله با عنوان  بررسی هیدروژئوشیمی آبهای زیرزمینی برگه 1:100000 هشتگرد برای مصارف خانگی و صنعتی به صورت سخنرانی به سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین   3-5 اسفند1393
دوره‌های آموزشی :
گذراندن دوره های آموزشی نرم افزار  arcGIS مقدماتی
گذراندن دوره های آموزشی نرم افزار های ENVI(دورسنجی)
گذراندن نرم افزار MATLAB 
گذراندن دوره های ICDL
دوره آموزشی جواهر شناسی (30 /08/1389)
دوره آموزش عمومی دور کاری(آموزش عمومی) سازمان زمین شناسی، شهریور 1390
Urban Environmental Geichemistry 16-jun-2010
Practical Geobitany 16 jun 2010
Practical Geobitany 16 jun 2010
A review an available remediation techniques 16 jun 2010
دوره آموزش عمومی پدافند غیر عامل سازمان زمین شناسی، شهریور 1391
سمینار تخصصی کانه زایی مس در ایران سازمان زمین شناسی، شهریور 1391
سمینار تخصصی ژئومتیکس و فناوری های نوین در سازمان زمین شناسی(4/4/91)
دوره آموزشی مقدماتی جواهرات_تراش دامله (27/04/91)
دوره آموزشی قانون خدمات کشوری سازمان زمین شناسی، تیر 1391
دوره آموزشی مقاله نویسی ISI ( 18/08/93)
کارگاه آموزشی روش های تجزیه دستگاهی؛ مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی کشور در کرج، تیر 1395
گارگاه آموزشی کاربردهای شبکه عصبی در متلب، مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی کرج، شهریور 1394
دوره آموزشی " مفاهیم وکلیات دولت الکترونیک"، سازمان زمین شناسی، شهریور 1395
دوره آموزشی "مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه"، سازمان زمین شناسی، شهریور 1395
دوره آموزشی " شبکه و امنیت اطلاعات در سازمانها "، سازمان زمین شناسی، شهریور 1395
دوره آموزشی " مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی"، سازمان زمین شناسی، شهریور 1395
کارگاه آموزشی روش های ها نمونه برداری National and global-scale geochemical Mapping, Prof,Dr. Wang Xeuqiu تاریخ 20 آذر ماه 1395
تخصص های فردی:
ArcGIS/Arcmap

Arc GISتکمیلی
Rockwork
Matlab مقدماتی
Office
STATISTICAL & GEOSTATISTICAL SOFTWARE(SPSS)،
پردازش و تفسیر داده های ژئوشیمیایی و هیدروژئوشیمی
طراحی  شبکه و نحوه نمونه برداری آب در مطالعات هیدرو ژئوشیمی