اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : پریسا
نام خانوادگی : یوسفی
سمت : کارشناس آزمایشگاه میکروسکوپ نوری


مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
سوابق شغلی:
کارشناس پروژه منابع ژئوترمال ایران1391-1388 
کارشناس پروژه منابع آهن ایران 1392-1391
کارشناس پروژه منابع عناصر نادر خاکی ایران 1395-1394
کارشناس پروژه منابع لیتیم ایران از 1395 تاکنون
کارشناس آزمایشگاه میکروسکوپ نوری از 1392 تاکنون              
مقالات علمی:
v  Geology and Mineralogy of the Bentonite Deposits of the Kuh-e-Arshe, North Central Iran. 2008, 2nd International Conference on Geology and Seismology Cambridge, UK.
v  Mineralogy of the zeolite-bentonite sequences of the Kuh-e-Arshe, north of Central Iran. Iran International Zeolite Conference. 2008.
v  Analcime and Natrolite of South Shahr-e-Ray, north Central Iran, Iran International Zeolite Conference. 2008.
v  Zeolite and Bentonite Formed by the Alteration of Tertiary Volcanic ash in south Semnan, north Central Iran,  International Zeolite Conference, Japan, 2009. 
مطالعه مظاهر سطحی منابع زمین گرمایی در برگه یکصدهزارم جیرنده با استفاده از RS و GIS، سی­امین گردهمایی علوم زمین، اسفند 91
بررسی هیدروژئوشیمیایی چشمه های آبگرم خرقان با هدف اکتشاف منابع زمین گرمایی، سی­امین گردهمایی علوم زمین، اسفند 91
-
مقالات منتشر شده در ماهنامه علوم زمین و معدن:
مروری بر انرژی ژئوترمال (انرژی زمین­گرمایی)
سیستم­های ژئوترمالی بهبودیافته (EGS)
-   بازیافت فلزات از سیالات ژئوترمال
- حفاری در پروژه­های ژئوترمال
- نیروگاه­های ژئوترمالی کوچک مقیاس
دوره‌های آموزشی :
Geochronology and Thermochronology, Geological Survey of Iran, 2011
Nano Core-Shells Geological Survey of Iran, 2011
Training of GIS & Arc GIS Software Geological Survey of Iran, 2011
Presentation of Geological Knowledge with Ontologies Geological Survey of Iran, 2009   
دوره آموزشی کانه نگاری، سازمان زمین شناسی، 1391
دوره جواهر شناسی، مرکز پژوهشهای کاربردی کرج  ، 1389
تراش جواهرات- تراش دامله، مرکز پژوهشهای کاربردی کرج ، 1392
نرم افزار MATLAB مرکز پژوهشهای کاربردی کرج ،  1393
نرم افزار    ENVI مرکز پژوهشهای کاربردی کرج ، 1393
 نرم افزار SPSS  مرکز پژوهشهای کاربردی کرج ، 1390
نرم افزار Arc GIS  مرکز پژوهشهای کاربردی کرج ، 1390
دوره آموزشی عمومی پدافند غیرعامل، سازمان زمین شناسی، 1391
دوره آموزشی قانون خدمات کشوری، سازمان زمین شناسی، 1391
مدیریت پسماند مواد شیمیایی، سازمان زمین شناسی، 1390
روش تجزیه دستگاهی، مرکز پژوهشهای کاربردی کرج، 1395
دوره آموزشی آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف، سازمان زمین شناسی 1390
دوره آموزشی دورکاری، سازمان زمین شناسی، 1390
همایش تخصصی کاربرد شیمی درعلوم زمین،سازمان زمین شناسی، 1391 
دوره آموزشی مفاهیم  و کلیات دولت الکترونیک، سازمان زمین شناسی، 1395
دوره آموزشی مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی، سازمان زمین شناسی،  1395
دوره آموزشی شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها، سازمان زمین شناسی، 1395
دوره آموزشی مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه، سازمان زمین شناسی،  1395
دوره آموزشی مقاطع صیقلی، سازمان زمین شناسی،  1392
دوره آموزشی مقاطع نازک، مرکز پژوهشهای کاربردی کرج ،  1394 
تخصص های فردی:
آشنایی با نرم افزارهای   CorelDraw, Adobe Photoshop, Microsoft Office, Geomantic, IGPETWIN, AquaChem, PHREEQC, ENVI, Arc GIS, MATLAB
آشنایی به زبان انگلیسی