اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : مریم
نام خانوادگی : احمدی
سمت : مسئول آزمایشگاه اتمیک فلورسانس


سوابق شغلی:
مسئول و کارشناس آزمایشگاه  اتمیک فلورسانس، شروع ازسال 1387 تاکنون  
مقالات علمی:

A survey on adsorption of heavy metals including Pb(II) and Co(II)  on the Montmorillonite/Copper Oxide Nanocomposites and Montmorillonite
Seminar of chemistry and Environment
Removal of rare earth element from industrial effluent by synthesized Nax nano Zeolite

دوره‌های آموزشی :
دوره مقدماتی ISO/IEC 17025:2005  کمپانی TUVNORD
NanoCore-Shells
دوره آموزشی
ICDL(1,2) (Windows-Word-Excel-Power point- Internet-Assess)
دوره آموزشی

آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف
مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

دوره آموزشی پدافند غیر عامل و دورکاری
دوره آموزشی شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها
دوره آموزشی نحوه انتخاب مواد مرجع استاندار و استفاده صحیح آن در آزمایشگاه
کارگاه آموزشی عدم قطعیت، کنترل و تضمین کیفیت در آنالیز آزمایشگاه

برگزار کننده دوره آموزشی:
برگزاری دوره ی آموزشی دستگاه های AF برای محققین کشور سودان(GRAS)
برگزاری دوره ی آموزشی دستگاه های AF برای محققین کشور نیجر(GRAS)
برگزاری دوره نحوه انتخاب مواد مرجع استاندار و استفاده صحیح آن در آزمایشگاه محل برگزاری مرکز پژوهشهای کاربری
عضویت ها:
کارگروه حفاظت فنی و بهداشت کار واحد HSEE  مرکز پژوهش های کاربردی کرج
سایر فعالیت های مرتبط:
آنالیز مواد معدنی (رسوبات،خاک،سنگ) ،آب(آبهای معدنی ،سطحی،زیر زمینی،آب دریا)،عناصرAs-Sb-Bi-Hg   با دستگاه AF-640 ، XGY1011A   Atomic fluorescence spectrometer
پروژه گونه شناسی آرسنیک در حال انجام

پروژه جذب فلزات سنگین از جمله مس، سرب و کبالت با استفاده از نانو کامپوزیت اکسید مس مونت موریلونایت
پروژه جذب فلزات سنگین با استفاده از زئولیت